Planiran program bomo prilagajali COVID razmeram in s tem možnostim realizacije.

FEBRUAR

Petelinjsko jezero

MAREC

Rakov Škocjan

APRIL

Orehovška Brda

MAJ

Šilentabor (iz Zagorja)

JUNIJ

Štorje pri Sežani

SEPTEMBER

Kobjeglava, Štanjel

OKTOBER

Podstenje, Šembije

NOVEMBER

Vremščica (iz Šenožeč)

DECEMBER

Osojnica / Jelovica

Dogodki

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.