Program dela

V LETU 2023

Program dela je vezan na programske usmeritve društva in ga planiramo izpeljati v celoti, če bodo razmere v državi to dovoljevale.

  • Rehabilitacijska vadba bo potekala v telovadnicah ali na prostem v obsegu 80 ur na lokacijah; Postojna, Prestranek in Pivka. Uspešnost vadbe bomo ugotavljali z izvedbo 6- minutnega testa hoje.
  • Zbor članov bomo izvedli v soboto, 25. februarja v restavraciji Erasmus – EPIC  Postojna.
  • Preko  Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije se bomo v mesecu aprilu  prijavili  na razpis Ministrstva za zdravje – projekt  »Razvoj in implementacija novega integriranega programa opolnomočenja bolnikov s srčnim popuščanjem« z eno skupino vadečih (10–15 oseb).
  • Zdravstvena predavanja bodo zajemala sledeče teme:  povezava srčno- žilnih bolezni z diabetesom  ali boleznijo ščitnice; super živila v prehrani,  pogoste srčno žilne bolezni  ter obvladujmo stres.
  • Spomladanska obnovitvena rehabilitacija članov je  planirana v Šmarjeških Toplicah v času od 26. 3. do  2. 4. 2023, možna bo tudi jesenska rehabilitacija v Zdravilišču Radenci.
  • Vsakoletni društveni izlet je planiran  ob koncu meseca maja in sicer si bomo ogledali  znamenitosti mesta Idrije.
  • Piknik ob koncu telovadne sezone se bo odvijal v prvi polovici meseca junija v prijetnem okolju koče Lovske družine Postojna.
  • V  mesecu oktobru  ali novembru pa bomo izpeljali kopalni izlet v Terme Strunjan  s pohodom po Parencanki.
  • Pohode planiramo izpeljati v času telovadne sezone enkrat mesečno po že dorečenem planu (glej plan pohodov), v juliju in avgustu pa enkrat tedensko pohod od Postojne do Pivke jame.
  • Do poletja bomo s tablami označili društveno Srčno pot Mačkovec pri Postojni in organizirali po njej vsaj 4 pohode letno, tudi s povabilom članom sorodnih društev.
  • Še posebej bo reklamiran pohod po Srčni poti na svetovni dan srca, 29. 9. za člane društva in občane.
  • Kolikor bo mogoče bomo tkali povezovalne niti s sorodnimi društvi ter zdravstvom.
  • Svojo dejavnost in aktivnosti bomo oglaševali v lokalnih medijih (časopisih, Radio 94), Primorskih novicah, na spletni strani društva ter ZKDKS.


Kontakt