Plan pohodov 2023

Januar:                   Stara vas pri Postojni

Februar:                 Petelinje do Trnja / Sušec ter Srčna pot Ilirska Bistrica

Marec:                    Dolnja Košana- Gradišče

April:                       Srčna pot Postojna

Maj:                        Novokračine- Sv. Katarina

Junij:                       Jelovica

Julij/avgust:          Postojna- Pivka jama ( tradicionalno- tedensko) /Srčna pot

September:           Srčna pot Postojna na svetovni dan srca ( 29. 9.)

Oktober:                Primož nad Pivko

November:            Hrašče z okolico

December:            Landol- Predjama

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.