Plan pohodov 2024

Pohode planiramo izpeljati v času telovadne sezone enkrat mesečno po planu:

Januar:                   Landol–Predjama

Februar:                 Vipavski križ + ogled/turistični vodič

Marec:                    Prestranek z okolico

April:                       Drskovče (Napolenov most) grad Kalc

Maj:                        Vremščica iz Volč

Junij:                       Matejnski triglav

Avgust:          Srčna pot Postojna

September:           Srčna pot Postojna (na svetovni dan srca, 29. 9.)

Oktober:                Kosovelova pot + Kosovelova hiša/turistično vodnik

November:            Ratečevo Brdo

December:            Koča Mladika

Pridržujemo si pravico do zamenjave ali nadomestnih pohodov, zlasti glede na vremenske razmere.

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.