Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat

Vabimo vas na dan odprtih vrat Koronarnega društva Postojna, ki bo na svetovni dan "Srca" v sredo, 29. septembra 2021 med 9. in 12. uro  v prostorih...

Šmarješke toplice marec 2019

Kot vsa prejšnja leta so tudi letos člani Koronarnega društva iz Postojne (katerega je veliko članov iz občine Pivke) odšli na obnovitveno...

Občni zbor KD Postojna dne 1.2.2019

Člani Koronarnega društva Postojna smo se v petek, 1. februarja 2019 v kar velikem številu zbrali na občnem zboru društva. Naše druženje smo...

Dogodki

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.