IZLET V IDRIJO, 27. 5. 2023

VABILO V soboto, 27. 5. 2023 vas vabimo na izlet v znamenito mesto Idrijo, ki je uvrščeno v Unescovo dediščino. Prijave zbiramo takoj po prvomajskih...

Zbor članov – sobota, 25. 2. 2023

VABILO NA ZBOR ČLANOV  Spoštovani, na podlagi določil 19. člena PRAVIL KD Postojna(Statuta) sklicujem Zbor članov, ki bov soboto, 25. 2. 2023...

Plan pohodov 2023

Januar:                   Stara vas pri Postojni...

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.