Zbor članov – sobota, 25. 2. 2023

VABILO NA ZBOR ČLANOV

 Spoštovani,

na podlagi določil 19. člena PRAVIL KD Postojna(Statuta) sklicujem Zbor članov, ki bo

v soboto, 25. 2. 2023 ob 17. uri v restavraciji ERASMUS – EPIC Postojna, Kazarje 10

 Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles zbora

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Poročilo o delu društva v letu 2022 in Finančno poročilo za leto 2022

5. Poročilo nadzornega odbora

6. Razprava na poročila in sprejem sklepov

7. Program dela za leto 2023

8. Razno

Po uradnem delu sledi večerja in družabno srečanje. Prijavite se lahko vodjem vadbenih skupin, na mail društva koronarnodrustvopostojna@siol.net ali na tel. št. 040 874 447 do srede, 22. 2. 2023. Prispevek k pogostitvi znaša 5 € in ga udeleženec plača ob prihodu.

Vljudno vabljeni!                                                                                               

                   Predsednica KD Postojna                     

                                                                                                                                            mag. Lidija Zadel

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.