SREČANJE KORONARNIH BOLNIKOV – VELENJE, 16. 6. 2023

VABILO

V petek, 16. 6. 2023 bo v najmlajšem slovenskem mestu v Velenju »Vseslovensko srečanje koronarnih društev in klubov«.

Program srečanja si lahko prenesete prek spodnje povezave!

Prijave s plačili za kosilo v višini 10 € zbiramo do ponedeljka, 8. 5. 2023, saj moramo naši Zvezi posredovati seznam prijavljenih s plačilom, kot tudi število interesentov za vodene oglede a) Gradu Velenje ali b) Velenje, mesto moderne. Za organizacijo prevoza predvidevamo strošek v višini 15 € in se ga bo vplačalo na avtobusu. V primeru, da ne bo 30 prijav se bo cena prevoza nekoliko dvignila. Apeliramo na čim večje število prijav, saj se taka srečanja odvijajo le na vsakih 5 let!

Vljudno vabljeni.

Koronarno društvo Postojna

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.