Predavanje »Pogosti posegi pri srčno-žilnih bolnikih«, 7. 12. 2022

VABILO

Spoštovani člani društva!

Vabimo vas na predavanje z naslovom

»Pogosti posegi pri srčno-žilnih bolnikih«,

v sredo, 7. 12. 2022 ob 16. uri v Zdravstvenem domu Postojna – sejna soba II. nadstr.

Predavatelj: društveni zdravnik g. Dejan Sosič, dr. med.

Bodimo čim bolj ozaveščeni o tej tematiki- za naše zdravje gre in dragoceno življenje.

Ne pozabite na maske.

Vljudno vabljeni v čim večjem številu!

Koronarno društvo Postojna

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.