Občni zbor KD Postojna dne 1.2.2019

Člani Koronarnega društva Postojna smo se v petek, 1. februarja 2019 v kar velikem številu zbrali na občnem zboru društva. Naše druženje smo pričeli s prijetnim, zlasti pa koristnim predavanjem prof. dr. Irene Keber – kardiologinje, ki se je kot predsednica Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije zelo prijazno odzvala našemu povabilu. Predavanje je bilo na temo srčno-žilno bolezni, pravzaprav odgovori na vprašanja, ki so jih zastavljali prisotni člani; teh pa je bilo kar precej.

Sledil je občni zbor društva po zastavljenem dnevnem redu. Po podanih in sprejetih poročilih nas je predsednik seznanil, da mu v naslednjem letu poteče  mandat in da bo potrebno izvoliti novega predsednika ter da pričakuje predloge, kdo bi ga nasledil. Podana je bila tudi informacija, da v Zdravstvenem domu Postojna po novem deluje »Center za krepitev zdravja« in da bi bilo dobro, da člani obiščejo to ustanovo ter preventivno naredijo še kaj dodatno za njihovo zdravje. Kot na vseh naših sestankih je bil velik poudarek o pridobivanju novih članov, zlasti takih, ki bi se pridružili k naši strokovno vodeni rekreaciji. Seveda, potrebno bo dodatno pridobiti še kakšnega novega sponzorja, za kar naj člani naredijo kaj v tej smeri.

Občni zbor smo zaključili s prijetnim druženjem, tako kot vsakokrat na naših srečanjih.

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.