Šmarješke toplice marec 2019

Kot vsa prejšnja leta so tudi letos člani Koronarnega društva iz Postojne (katerega je veliko članov iz občine Pivke) odšli na obnovitveno rehabilitacijo v Šmarješke Toplice. Vsi dnevi v tednu so bili zelo razgibani in zabavni. Med drugim so si ogledali muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči. Ob zanimivi pripovedi kustosinje si je na multiviziji vsak obiskovalec lahko poslušal najljubšo melodijo.
Program rehabilitacije je obsegal dvakrat dnevno telovadbo v bazenu in telovadnici, poleg tega pa so se udeležili nordijske hoje po okolici Šmarjeških Toplic. Posamezniki so se udeležili individualnih fizioterapij, ki jih je predpisal družinski zdravnik.
Zabavni večeri so potekali z živo plesno glasbo in posebno zanimiv je bil večer karaok.
Teden oddiha je hitro minil, lepi spomini pa ostajajo in vsak si je potihoma dejal, naslednje leto še pridem.
V prihodnjih mesecih jih čakajo pohodi, izlet in piknik.

Vizija, poslanstvo in cilji društva

Vizija društva je zagotoviti  pomoč  vsem, ki potrebujejo podporo v vseživljenjski rehabilitaciji po operativnih posegih na srcu ali zdravstvenih zapletih  ter odpravljati dejavnike tveganja za pojav srčno žilnih bolezni . Poleg tega pa tudi promovirati zdrav življenjski slog.

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da koronarni bolniki in osebe z enakimi in podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarnih bolezni s tem, da se redno udeležujejo  organizirane strokovno vodene vadbe, se organizirano družijo na pohodih, izletih ter  strokovnih predavanjih in tako izboljšujejo svoje zdravstveno stanje.

Cilji so vsem koronarnim bolnikom –  po srčnem ali žilnem dogodku ter ambulantnem zdravljenju –  omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v krajih njihovega bivanja  ali čim bližje le-tem in trajno sodelovanje v strokovno vodenih programih. Cilj društva je tudi  širjenje delovanja  na bližnje cerkniško območje,  kjer   srčno- žilni bolniki nimajo  možnosti  vključitve v koronarno društvo.